top of page

Hyvinvointialueiden palveluiden turvaaminenHyvinvointialueilla ilmapiiri on odottava. Nyt aletaan tehdä tulevaisuuden linjauksia palveluiden tuottamisen suhteen, eli mitä, missä ja kenen tuottamina ne toteutetaan. Nämä ovat isoja kysymyksiä, ratkaisut koskettavat jokaista meistä ja oikeilla toimilla on merkittävä vaikutus talouteen.


Kassasta puuttuu rahaa ja huolestuneena kuuntelen, kun eri puolilta maata kantautuu tietoa, miten alueet ostavat yhä vähemmän yksityisiltä palveluita ja uskovat kykenevänsä itse tuottamaan ne. Tämä ei ole säästö, vaan varmin tapa ajaa päin seinää. Meidän on huolehdittava, että yksityinen ja kolmas sektori pysyy mukana palveluiden tuottajana. Kalleinta on kasvattaa hoitojonoja ja heikentää palveluita siten, että ihmiset eivät saa apua ja palveluita ajoissa. Palvelua tulisi saada jo ennaltaehkäisevästi. Meillä on esimerkiksi mielenterveys- ja terapiapalvelut niin vaikeasti tavoitettavissa, että yksistään jo sairauspoissaoloista tulee isot kustannukset työnantajille ja yhteiskunnalle. Kun huomioidaan mitä ongelmat tuovat mukanaan perheille ja läheisille, niin puhutaan isoista inhimillisistä kärsimyksistä, sekä myös sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista.


Ikäihmisten hoito on yhä kriisissä. Kalleinta on makuuttaa heitä keskussairaalassa odottamassa kevyempään tukeen. Palveluita on saatava kotiin ja palveluasumisen erilaisia muotoja tarpeeksi.

Mikäli nyt annamme hyvinvointialueelta signaaleja siihen, että yksityisille ei ole tarvetta, he alkavat ajaa toimintojaan alas. Kuten kaikki tietävät, tarpeen tullessa ei niitä enää niin vain saada uudelleen käyntiin. Lomautetut ja irtisanotut lähtevät muihin töihin. Erilaisten palvelutuottajien pitäminen synnyttää laadulla kilpailua toimijoiden kesken.


Ihmiset pois jonoista, ajoissa hoitoon ja se onnistuu vain ottamalla eri toimijat mukaan. Kela-korvaukset ovat myös yksi keino saada ohjattua osaa asiakkaista yksityiselle ja keventää julkisen kuormaa.

コメント


bottom of page