top of page

Mitä hyvää hyvinvointialue voi saada aikaan?(Julkaistu Suupohjan Sanomissa 5.1.2022)


Hyvinvointialueen laajuus mahdollistaa osaamisen laajentumista ja esimerkiksi sosiaalipalveluissa lakiosaaminen tasapuolistuu jokaiseen kuntaan. Päätökset tulee olla vertailukelpoisia koko alueella.


Tätä asiaa voi tarkastella myös siten, että palvelupäätökset esimerkiksi omaishoidontuesta, vammaispalveluista, lapsi- ja perhetyötä koskevat jne. tulee yhtenäistää ja se lisää alueella tasa-arvoista kohtelua. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että jossain alueella on ehkä palveluita myönnetty herkemmin ja silloin palvelun määrä saattaa vähetä, tai muuttaa muotoaan ja toisaalta on varmasti kuntia joissa palveluita ei oikeastaan ole ollut, niin sitten niitä saadaan sen asukkaille myös.


Hyvinvointialuetta rakentaessa tulee huomioida henkilöstön rekrytoinnin haasteet ja myös alueen väestörakenne. Siellä missä on väestö on ikääntyneempää, tulee rakentaa sille alueelle vahvasti vanhuspalveluiden osalta palvelukenttää. Mikäli osaamme katsoa alueella laajasti asioita, koulutusten saaminen ja tiedon jakaminen tulee helpottumaan. Toivottavasti myös lapset ja koulut hyötyvät tästä siten, että kouluihin löytyy koulupsykologien ja sosiaalityön palveluita paremmin.


Terveyttä edistävät palvelut on myös helpompaa toteuttaa laajemmalle väestöpohjalle.


Mikäli me emme kasvata byrokratiaa ja keskitytään siihen että palvelut toimivat tasapuolisesti, ihmiset saavat apua oikeaan aikaan, olisi mahdollista saada aikaan jopa taloudellista hyötyä. Eikö soten idea ollut tuoda säästöjä, toimia alueiden yhdistäjänä ja tuottavan tasavertaisesti palveluita kaikille?


Tehdään yhdessä tästä toimiva, ihmislähtöinen malli, joka nimensä mukaisesti tukee hyvinvointia.


Onnellista vuotta 2022 kaikille!

Commenti


bottom of page